Voimassa alkaen 2016

PONIBREEDERS – KASVATTAJAKILPAILU

1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestää Suomen Connemarayhdistys ry:n, Suomen New Forest – poniyhdistys ry:n ja Suomen Welsh poni- ja Cob – yhdistys ry:n nimeämä Ponibreeders-työryhmä. Kilpailu järjestetään joka vuosi.

2. KILPAILUMUOTO

Kilpailu käydään koulu- ja esteratsastuksessa. Kilpailuun pääsee rajoittamaton määrä ratsukoita.

3. OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki 5 – ja 6 – vuotiaat Suomessa syntyneet jalostusohjesäännön mukaisesti polveutuvat puhdasrotuiset ponit (ei shetlanninponit), ratsu- ja part bred – ponit, suomenpienhevoset sekä vuonohevoset.
Ponin tulee ilmoittautumishetkellä olla rekisteröity Suomen Hippoksen rekisteriin ja sen omistajanvaihdosten tulee olla ajan tasalla. Osallistumismaksut tulee maksaa sääntöjen mukaisesti.
Ratsastaja voi kaikissa kilpailuluokissa olla aikuinen, kunhan ratsukko on sopusuhtainen. Ponin säkäkorkeus saa olla yli 148,0 cm.

4. ILMOITTAUTUMINEN

Kasvattajakilpailuun tulee ilmoittautua varsan syntymävuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan varsan syntymävuoden maksu 20 €, jonka Ponibreeders-työryhmä laskuttaa toukokuun loppuun mennessä. Ponin yksivuotismaksu laskutetaan saman vuoden lokakuussa. Kaksi – kuusivuotiaiden ponien osallistumismaksu tulee suorittaa kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä Ponibreedersistä lähetetyn laskun mukaisesti.
Laskut lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla ponin omistajalle. Jos omistajan voimassaolevaa sähköpostiosoitetta ei ole ilmoitettu Ponibreedersille, lähetetään lasku postitse ja laskun loppusummaan lisätään postituskulut 3 €.
6-vuotias poni, jolla halutaan osallistua sekä este- että kouluratsastuskilpailuihin, voi osallistua molempiin käyttämällä kaksi erillistä kilpailuoikeutta. 6-vuotiaalle jo kilpailuoikeuden omaavalle ponille voi lunastaa toisen kilpailuluvan Ponibreedersiltä maksamalla kaikki erääntyneet vuosimaksut yksinkertaisina. Ylimääräisenä hankittua kilpailuoikeutta ei voi siirtää toiselle ponille. 5-vuotiaalla ponilla voi osallistua vain yhteen lajiin.

Kilpailuoikeusmaksut ovat vuosittain vuodesta 2016 lähtien seuraavat:
– varsan syntymävuonna 20 €
– yksivuotiaana 25 €
– kaksivuotiaana 30 €
– kolmevuotiaana 35 €
– nelivuotiaana 40 €
– viisivuotiaana 45 €
– kuusivuotiaana 50 €

Maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta, paitsi 6-vuotiaille palautetaan ko. ikävuoden maksu loukkaantumisen takia eläinlääkärin todistusta vastaan.
Mikäli vuosittaista osallistumismaksua ei ole maksettu em. laskun eräpäivään mennessä, ponin osallistumisoikeus kasvattajakilpailuun päättyy, ellei ko. vuoden maksua makseta kaksinkertaisena kuukauden kuluessa eräpäivästä.

Kasvattaja-alennukset:
1. poni: normaali maksu
2. ponista maksetaan 80 % maksusta
3. ponista maksetaan 70 % maksusta
4. ponista maksetaan 60 % maksusta
5. ja sitä seuraavista poneista maksetaan 50 % maksusta

Alennukset ovat voimassa niin kauan kuin ponit ovat kasvattajan omistuksessa. Alennukset lasketaan ponien ikäjärjestyksessä, eli ikäluokaltaan vanhin poni on 1. poni normaalilla maksulla.
Ponin omistajanvaihdoksista on ilmoitettava viipymättä kilpailujen järjestäjälle Ponibreeders-työryhmälle. Ratsukot ilmoittautuvat SRL:n KIPA:n kautta lopulliseen kilpailutapahtumaan.

5. KILPAILUOIKEUDEN SIIRTO

1. Kilpailuoikeudella pitää olla nimetty poni, pelkkää oikeutta ei voi ostaa
2. Kilpailuoikeuden voi siirtää ikäryhmän sisällä, oikeuden hinta on ostajan ja myyjän välinen asia
3. Kilpailuoikeuden siirrosta on viipymättä ilmoitettava Ponibreeders-työryhmälle, joka merkitsee siirron osallistujarekisteriin. Siirrosta veloitetaan 20 euroa. Siirrosta veloitettu summa lisätään kyseisen ikäluokan palkintorahapottiin.
4. Siirto-oikeus koskee kaikkia ikäluokkia

6. JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN

Ponibreeders-kilpailuun voi jälki-ilmoittautua kilpailukutsusta ilmenevän kilpailun ilmoittautumisajan päättymiseen asti. Kaikki maksut ovat tällöin kaksinkertaisia jo erääntyneiden maksujen osalta.

7. KILPAILU JA LUOKAT

Kilpailu on kaksipäiväinen sekä koulu- että esteratsastuksessa. Kilpailuluokat ratsastetaan 2-tason luokkina.
Jotta kilpailuluokka järjestetään, tulee siihen osallistua vähintään 3 ratsukkoa. Kasvattajakilpailuun osallistuville poneille ei ole karsintoja, kuitenkin ratsastajalla tulee olla vähintään voimassaoleva D-kilpailulupa ja ponin SRL-vuosimaksu tulee olla maksettu. Ponin tulee olla rokotettu SRL:n ohjeistuksen mukaan.

ESTERATSASTUS

Kilpailu esteratsastuksessa käydään kumpanakin päivinä molemmissa ikäluokissa yhtenä luokkana, jonka estekorkeus määräytyy ponin säkäkorkeuden mukaan seuraavassa neljässä kategoriassa:

Kat. 1. 130 cm ja alle
Kat. 2. 130,1 – 140,0 cm
Kat. 3 140,1 – 148,0 cm
Kat. 4 148,1 cm ja yli.

Esteluokkiin osallistuvalla ponilla tulee olla voimassa oleva mittaustodistus.
Lähtöjärjestys luokassa tapahtuu ponin säkäkorkeuden määräävän hypättävän korkeuden mukaan.

Estekorkeudet kategorioittain
5-vuotiaat ponit:

Kategoria 1: kilpailupäivä 1 60 cm ja kilpailupäivä 2 70 cm
Kategoria 2: kilpailupäivä 1 70 cm ja kilpailupäivä 2 80 cm
Kategoria 3: kilpailupäivä 1 80 cm ja kilpailupäivä 2 90 cm
Kategoria 4: kilpailupäivä 1 90 cm ja kilpailupäivä 2 100 cm

6-vuotiaat ponit:

Kategoria 1: kilpailupäivä 1 70 cm ja kilpailupäivä 2 80 cm
Kategoria 2: kilpailupäivä 1 80 cm ja kilpailupäivä 2 90 cm
Kategoria 3: kilpailupäivä 1 90 cm ja kilpailupäivä 2 100 cm
Kategoria 4: kilpailupäivä 1 100 cm ja kilpailupäivä 2 110 cm
Lähtöjärjestys luokissa arvotaan kategorioiden sisällä kumpanakin kilpailupäivänä.

Molempina kilpailupäivinä luokissa on arvosteluna A.0.0.
Virhepisteettömästi radan suorittaneet ratsukot palkitaan ruusukkein.Ratsukko, jonka suoritus on keskeytynyt tai hylätty ensimmäisenä kilpailupäivänä saa osallistua toisen kilpailupäivän esteratsastusluokkaan mutta ei saa kokonaiskilpailussa hyväksyttyä tulosta eikä näin ollen kilpaile kokonaiskilpailun sijoituksista.

Ratsukot, joilla on sama pienin yhteenlaskettu virhepistemäärä molempien päivien perusradoilta, suorittavat uusinnan.
Kaikista palkintosijoista uusitaan tarvittaessa. Uusinnassa ratkaisevat virhepisteet ja aika.
Uusinnassa ei koroteta esteitä yli kategorian määrittelemän maksimikorkeuden.
Muut ratsukot sijoittuvat perusradan virhepisteiden mukaiseen järjestykseen. Jos se on sama, ovat ratsukot tasavertaiset.
Muilta osin noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton kilpailusääntöjä.


KOULURATSASTUS

Luokat päätetään vuosittain.
Luokissa käytetään kollegiaalista tuomariarvostelua.
Raippa on sallittu 5-vuotiaiden luokissa. Raipan enimmäismitta on 100 cm.
6-vuotiaiden luokissa raippa ei ole sallittu.
Kannusten enimmäispituus on 35 mm saappaasta mitattuna.
Kaikissa luokissa käytetään nivelsuitsitusta.
Kokonaiskilpailun tuloksen ratkaisee molempien kilpailupäivien yhteenlaskettu prosenttimäärä.
Jos kaksi ratsukkoa päätyy tasatulokseen, ratkaisee toisen kilpailupäivän tulos loppukilpailun sijoituksen.
Muilta osin noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton kilpailusääntöjä.

8. PALKINNOT

Viisivuotiaat ponit kilpailevat vuosittain kerättävistä, ulkopuolisten tukijoiden lahjoittamista raha- ja / tai tuotepalkinnosta.

6-vuotiaat ponit kilpailevat rahapalkintosummasta.
Palkintosumman suuruuden määrää kohdassa 1 mainittu kasvattajakilpailun järjestäjäyhdistysten nimeämä Ponibreeders-työryhmä sen mukaan, miten paljon poneja ja ulkopuolisia tukijoita saadaan mukaan vuosiryhmittäin.
Palkintosumma on kuitenkin vähintään ko. vuosiryhmän ponien yhteenlaskettu ilmoittautumismaksu.

Ikäluokan palkintosumma jaetaan kilpailulajien välillä seuraavasti:
Palkintosumma jaetaan kilpailuun osallistuvien kyseisen ikäluokan ponien määrällä. Saadaan luku €/kilpailija. Kun kilpailijat jakaantuvat koulu- ja estepuolelle, niin saatu luku €/kilpailija kerrotaan kunkin lajin lähtöjen määrällä.
Näin saadaan kullekin lajille jaettavana oleva rahasumma. Ponin voittamasta palkintosummasta 75 % kuuluu omistajalle ja 25% kasvattajalle.

Este- ja kouluvoittajaponi saa lajinsa palkintosummasta 50 %, toiseksi tullut 25 % ja kolmanneksi tullut 17 %.
Rahapalkinto edellyttää hyväksyttyä kilpailusuoritusta molempien päivien osakilpailuista.

Loppuosalla (8 %) Ponibreeders-työryhmä kattaa kilpailun hallinto- ja järjestelykuluja.
Kertyneet korkovarat käytetään kilpailun toiminnan rahoittamiseen.

9. YLEISTÄ

Kasvattajakilpailun järjestäjät tiedottavat Ponibreeders-kilpailusta omilla internet-sivuilla, rotuyhdistysten jäsentiedotteissa ja internet-sivuilla sekä alan lehdissä.

Mikäli kilpailua ei jonakin vuonna järjestetä, palautetaan ko. vuoden osallistumismaksu kaikille osallistumisoikeuden omaaville 5-vuotiaille kaksinkertaisena. 6-vuotiaille osallistumisoikeuden omaaville palautetaan kaikki maksut ilman korkoa.
Mikäli kilpailu lakkautetaan, palautetaan osallistumisoikeuden omaavien ponien kaikki osallistumismaksut ilman korkoa. Maksujen palauttaminen ei koske niitä poneja, jotka ovat jättäytyneet kasvattajakilpailusta pois aikaisemmin. Mahdollisesti kertyneet varat jaetaan kohdassa 1 mainittujen järjestävien rotuyhdistysten kesken.
Näihin sääntöihin voivat tehdä muutoksia kohdassa 1 mainitut järjestäjäyhdistykset yksimielisesti. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Kategoriat: Ponibreeders

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *