SUOMEN NEW FOREST PONIYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS 

Aika: 24.4.2021 klo 12:00-13:30 

Paikka: Teams -yhteydellä 

Läsnä: Johanna Kyrö (puheenjohtaja)  

Marianna Huhta (sihteeri) 
Tea Niemi 
Tuovi Niemi 
Suvi Hagström 
Jani Kangas 
Sari Siira 
Tuula Nousiainen 
Natalia Turpeinen 
Pauliina Räisänen 
Linda Määttäinen 

1§ Kokouksen avaus  

Yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Kyrö avasi kokouksen. 

2§ Kokouksen järjestäytyminen  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Kyrö, sihteeriksi Marianna Huhta ja ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauliina Räisänen ja Tuovi Niemi. 

3§ Kokouksen laillisuus  

Kokouskutsu julkaistiin yhdistyksen Facebook-sivuilla sekä lähetettiin sähköpostilla 14.4.2020. Paikalla oli sääntöjen mukaan vaaditut puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4§ Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Asialista hyväksyttiin. 

5§ Yhdistyksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  

Johanna Kyrö luki toimintakertomuksen. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen.  

Suvi Hagström esitteli toiminnantarkastajan lausunnon.  

6§ Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle edellisen vuoden toiminnasta   

Marianna Huhta esitti tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätös näytettiin kokouksen osallistujille. Tilinpäätös vahvistettiin ja kokous myönsi johtokunnalle vastuuvapauden. 

7§ Johtokunnan puheenjohtajan ja toiminnantarkastajien palkkiot sekä puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaukset  

Puheenjohtajalle ja sihteerille voidaan sääntöjen mukaan maksaa kilometrikorvaukset vuosikokouksen matkoista valtion matkustussäännön mukaan. Puheenjohtajalle ja sihteerille ei muodostu 2021 vuosikokouksesta matkakuluja. Muita yhdistyksen toiminnasta aiheutuvia kuluja johtokunnan jäsenet voivat kuittia ja selvitystä vastaan hakea johtokunnalta.  

8§ Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022 

Kokous päätti, että säilytetään jäsenmaksut vuoden 2021 tasolla. 
Seniorit 30 €  
Juniorit 20 €  
Perhejäsen 10 €  
Kasvattajajäsen 40 €  
Kannattaja-kasvattajajäsen 40 € 
Ainaisjäsen 220 € 
Ainaiskasvattajajäsen 350 € 

9§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

Käytiin läpi vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja se hyväksyttiin.  

10§ Vuoden 2022 talousarvio 

Kokous hyväksyi vuoden 2022 talousarvion. 

11§ Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle   

Erovuorossa olivat varsinaisista jäsenistä Johanna Kyrö ja varajäsenistä Tuula Nousiainen ja Tuovi Niemi. Tuula Nousiaisen tilalle valittiin Natalia Turpeinen. Tuovi Niemi jatkaa varajäsenenä. Roosa Kiilavuo, joka olisi ollut erovuorossa 2023, oli pyytänyt eroa johtokunnasta. Hänen tilalleen valittiin varajäseneksi Linda Määttäinen.  
Puheenjohtajaksi valittiin Johanna Kyrö vuosille 2021-2022. 

12§ Kahden toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta  

Tilitoimisto Lars Huhta Ky valittiin toiminnantarkastajaksi. Hän on luvannut tehdä toiminnantarkastuksen veloituksetta. Janina Ahola jatkaa varatoiminnantarkastajana. 

13§ Suomen Hippoksen, PONY:n ja tarvittaessa muiden kokousten/työryhmien edustajien nimeäminen 

Hippoksen viralliseksi yhteyshenkilöksi valittiin Johanna Kyrö. Hippoksen yhteistyökokouksiin voi kuitenkin osallistua useampikin henkilö edustamaan yhdistystä.  

Johanna Kyrö jatkaa PONY:n edustajana. Tuula Nousiainen jatkaa johtokunnan ulkopuolella avustamista PONY:n järjestelyissä tallialueen osalta. 

Johtokunta voi tarvittaessa valita muut tarvittavat työryhmien ja kokousten edustajat. 

14§ Muut esille tulevat asiat 

NF-mestaruudet 2021 
NF-mestaruuskilpailujen 2021 pitopaikasta on tällä hetkellä 3 ehdotusta: Suonenjoen Vasama Riders on ollut yhteydesä että voisivat pitää kilpailut yhdessä shetlanninponien mestaruuksien kanssa. Muita ehdotuksia on Ypäjä ja Woikoski, mutta näiden osalta ei ole vielä tietoa paikallisen ratsastusseuran halukkuudesta järjestää kilpailut. Johtokunta jatkaa sopivan paikan kartoittamista. 
 
NF-ponien jalostusohjesääntö 
Kun Iso-Britannia erosi EU:sta, alkuperämaan kantakirja ei ole enää EU-tason kantakirja. 
Kesäkuun alkuun mennessä pitää olla uusittu jalostusohjesääntö. 
Alkuperämaan sääntöjen mukaan mennään polveutumissäännöissä ja kantakirjaluokissa. Rotuyhdistys voi ehdottaa muutoksia orin terveysvaatimuksiin ja palkintoluokkiin. Toukokuussa järjestetään palaveri, missä voidaan keskustella jalostusohjesäännön sisällöstä, kun Tea Niemi saa luonnosteltua jalostusohjesäännön. 

15§ Vuoden 2021 New Forest –kilpaponien palkitseminen  

 1. Wig-Wam Bam 46 NF, 1460p (i. Peveril Providence, e. Queen’s Frozen Brittany, ei. Luckington Leo)  
  este, koulu 
  ratsastaja: Janika Jyrkkä 
   
 1. Eros, 1080p (i. Esse Golden Boy, e. Burmas Etna, ei. Höjmarkens Ikaros)  
  koulu 
  ratsastaja: Ada Tarvonen 
   
 1. Klockas Innishannon, 880p (i. Ricardo Zaccardi, e. Klockas Delilah, ei. Klockas Zimon) 
  koulu 
  ratsastaja: Ada Tarvonen 

Paras nuori kilpaponi: Linoley Lovestone (i. Lucky Lane Rollo, e. Perriland Alice Springs, ei. Brookshill Brumby) 
este, koulu 
ratsastaja: Jenni Salomaa 
 

16§ Vuoden 2020 Parhaan näyttelyponin palkitseminen  

 1. Horshaka Mirage Miles 58 NF, 90p (i. Vernons Vision 43 NF, e. Notchill’s Milkyway, ei. Stackars Pioneer 31 NF). Om. Marianna Huhta, kasv. Johanna Kyrö 
   
 1. Klockas Nicolina 630 NF, 60p (i. Klockas Zimon 27 NF e. Marina V 620 NF, ei. Diogenes Kay). Om. Vanessa Vuori, kasv. Stall Cederblom 
   
 1. Gumbariza 628 NF, 50p (i. Bazuun SWE 22 NF, e. Nutmeg of Pinthorns 361 NF, ei. Peover Samson). Om. Jaana Värri, kasv. Varho-Ketola Tea & Värri Jaana  
  ja 

Horshaka Emmet Time 57 NF, 50p (i. Horshaka Je T’aime 44 NF, e. Horshaka Emmanuelle 625 NF, ei. Merle Marcel 41 NF) 
 

17§ Vuonna 2020 Parhaat pisteet Suomen Hippoksen näyttelyissä saanut 1-3 –vuotias New Forest –ponin palkitseminen  

Solranda Delisa (i.Vernons Vision 43 NF, e. Solranda Caramel 589 NF, ei.Ellilän Bramble Cocktail 28 NF).  
Om. & kasv. Samira Blomqvist 

19§ Vuonna 2020 Parhailla pisteillä kantakirjattu New Forest –poni 

Klockas Nicolina 630 NF (i. Diogenes Kay, e: Zarina, ei. Monday’s Moscan),  
Kasv. Dhr T. Westerhof, Om. Stall Cederblom 

20§ RJL:n kiertopalkinnon jako  

Ratsujalostusliiton Kiertopalkinto: Solranda Delisa, Om. Samira Blomqvist 

21§ Kokouksen päättäminen 

Todettiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti, ja puheenjohtaja päätti kokouksen 13:20. 

Allekirjoitukset 

___________________________ ___________________________ 
Johanna Kyrö Marianna Huhta  
puheenjohtaja sihteeri 

___________________________ ___________________________ 
Pauliina Räisänen Tuovi Niemi  
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

Kategoriat: Taloustedot

0 kommenttia